Новые лицензионные требования к ВУЗам (2015)

Опубликовано в разделе: Законодательные вопросы, Полезная информацияКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (Київ)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

print_top_ukr2

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, що додаються.

2. Установити, що:

  • кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент набрання чинності цією постановою вищі навчальні заклади мають ліцензію на освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2017 року. В зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за такими спеціальностямиздійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. № 847;
  • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста — вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

У підпункті 2 пункту 4 до докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН.

5. У пункті 6 для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН;

Метки: , ,
ua_wos_scop3

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на
avatar

wpDiscuz

регистрация доменов

domains Международные, национальные, локальные (com ; com.ua ; in.ua ; dp.ua и пр.)

услуги хостинга

hosting Хранение файлов и баз данных вашего сайта. Резервные копии.

установка ojs

pkp Установка и настройка Open Journal Systems - онлайн публикация журнала.

оформление сайта

paint Цветовая схема, компоновка элементов, дизайн внешнего вида сайта.

полный доступ

admin_lock Контроль над настройками и функциями. Менеджмент сайта издания.

размещение данных

data_transfer Правильное оформление вашей научной информации. Метаданные.

присвоение doi

doi Идентификаторы цифровых объектов для статей и выпусков журнала.

инструкции по базам

sate-database Практические рекомендации, инструкции по регистрации в базах данных.